Hei,

 

vi inviterer alle medlemmer til årsmøte 4. februar på Tyrili Arena. Årsmøtet starter kl. 18.

Eventuelle forslag tas imot tom. 31.01.2016.

Agenda:

Start kl. 18.00
Bevertning
John-Henry Strupstad holder foredrag og svarer på spørsmål
Presentasjon

  • plan for åpning av butikken
  • resultater fra spørreundersøkelsen
  • mål og fokusområder for neste sesong
Formell del av årsmøtet:

Godkjenning innkalling og dagsorden

Valg av referent

Valg av ordstyrer

Årsberetning
Gjennomgang og godkjenning av regnskapet
Forslag 1 fra styret: Opprette svømmegruppe
Forslag 2 fra styret: Neste års budsjett
Forslag 3 fra styret: Styret gis fullmakt til å utpeke representanter til Tinget
Valg av:

Nye styremedlemmer

Valgkomité

Revisorer