Til medlemmene i Oslofjord triatlon

Innkalling til årsmøte i Oslofjord triatlon

Det innkalles herved til årsmøte den 16.3.17  kl. 18 på Tyrili Arena i Jens Bjelkesgt. 77 i Oslo.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 2.3.17. 

 

Eventuelle saker sendes til oslofjordtri@gmail.com.

 

Fullstedig sakliste med alle sakspapirer sendes ut en uke før årsmøtet

 

Styret gjør for øvrig oppmerksom på at alle valg må være i henhold til NIFs lov § 2-4 (kjønnsfordeling) og NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7 (valgbarhetsbegrensninger for ansatte, oppdragstakere med mer). 

 

Velkommen til årsmøte. Det blir enkel servering og lett underholdning.

 

Med vennlig hilsen

styret

Oslofjord triatlon